Nämndemannaföreningen vid Kammarrätten i Stockholm (NKS)
Hem Förbundet Bli medlem Aktuellt Kontakt
Kammarrätten i Stockholm

Studieresor

Här hittar du information om våra studieresor, både kommande och genomförda resor.

Nämndemannen

Här kan du hämta vår tidning i pdf-format.

Lokala Nämndemannaföreningar

Sök din lokala nämndemannaförening. Här finns en förteckning över alla lokala nämndemannaföreningar.


Uppdaterad 2019-11-13 7:19

Region 9 / Kammarrätten i Stockholm

Välkommen till NF Kammarrätten i Stockholm (NKS)

Nämndemannaföreningen vid Kammarrätten i Stockholm är en förening för nämndemän vid kammarrätten.

Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen vad rör tjänstgöringen som nämndeman vid kammarrätten samt att verka för vidareutbildning och information i aktuella frågor. NKS är en partipolitisk neutral förening.

Som medlem i NKS blir du inbjuden till olika aktiviteter som studiebesök, föredrag och resor. Du är också mycket välkommen med egna programförslag.

Kontaktuppgifter

Glöm inte att skicka in nya kontaktuppgifter efter årsmöten, så att vi kan uppdatera våra register.


Använd detta formulär.


Olga Korpela Barnahus Adventskaffe Minnespsykologi i Eskilstuna 8 februari Spår-Från brott till domstol Inbjudan årsmöte